Priča o mostarskim vakufima je lijepa priča o našoj slavnoj prošlosti i govori o tome kako su ljudi brinuli o ljudima i na svaku potrebu odgovarali konkretnim činom. Vakufi su učinili da ovaj grad raste i da se širi sa svakim vakufom, da postane to što jeste.

Vakufi Mostara pretrpjeli su veliki stepen devastacije tokom minulih društveno-pravnih državnih uređenja. No i tome je došao kraj. U Mostaru se „našao“ čovjek, koji je sve to dokumentovao, a potom se nađe drugi Mostarac koji potpiše da je u posjedu Islamske zajednice sve ono što je vakufsko. Ta Odluka je omogućila da se vakuf iznova, kao feniks, pojavi u ovome Gradu.

Da bi se vakuf oživio javili su se drugi ljudi sa vizijama. Koncept unaprjeđenja vakufske imovine razvijan posljednjih decenija samo je logičan slijed suštinske naravi vakufa kakvi su postojali tokom prošlosti, s tim što je njihova funkcionalnost obzirno prilagođena potrebama savremenog društva.

Vakuf je u temeljima ovog grada. Proživljavao je sve ono što je proživljavao ovaj grad i iznova dobiva snagu, a daju mu je oni koji imaju jasnu viziju šta nam je činiti, koji prepoznaju potrebe ljudi i vremena i na njih adekvatno odgovaraju.

Prof. dr. Ismet Bušatlić