Na poziv Medžlisa IZ novi Travnik, delegacija Vakufske direkcije u sastavu: mr. Senaid Zajimović, direktor i Huso Salihović, dipl. pravnik, dana 20.12.20112. godine, boravila je u radnoj posjeti Medžlisu IZ Novi Travnik.

Predmet radne posjete bio je sagledavanje trenutnog stanja i perspektiva vakufske imovine na području Medžlisa IZ Novi Travnik, kao i identifikacija, popis, unapređenje vakufske imovine, i dr.

Prvi dio radne posjete sastojao se od sastanka sa rukovodstvom Medžlisa, kao i sa svim imamima na području Medžlisa IZ Novi Travnik. Prilikom sastanka direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović je dao uvodne informacije o historijskom i ekonomskom značaju vakufa, kao i našoj obavezi u očuvanju i zaštiti vakufske imovine. Nakon uvodnog izlaganja, imami su postavljali pitanja koja se odnose na upravljanje i zaštitu vakufske imovine. Tom prilikom predstavnici Vakufske direkcije su naglasili važnost poštivanja normativnih akata pri upravljanju vakufskom imovinom, a naročito važnost poštivanja procedura prilikom transformacije vakufske imovine i novih uvakufljenja.

Ovom prilikom direktor Vakufske direkcije je naglasio ulogu imama, a naročito u procesima restitucije i zaštiti i održavanju vakufske imovine. Direktor Vakufske direkcije je ukazao na potrebu da se pitanje i borba za restituciju mora sa viših nivoa spustiti i na džemat u smislu obaveze imama da stalno govori i animira javnost o značaju i obavezi restitucije.
U cilju sprovedbe projekta jedinstvene baze podataka vakufskih nekretnina u BiH predstavnici Vakufske direkcije su dali stručne savjete te ukazali na obavezu prikupljanja i dostavljanja dokumentacije i podataka kako bi iste mogli unijeti u bazu.

Nakon sastanka sa imamima predstavnici Medžlisa IZ Novi Travnik su predstavnike Vakufske direkcije upoznali sa vakufskim projektima koji su realizirani i koji se planiraju realizirati. Tom prilikom upriličen je zajednički obilazak Islamskog centra kao i vakufskog obdaništa. Organizacija i rad dječijeg obdaništa od strane Medžlisa IZ Novi Travnik je za svaku pohvalu. Zahvaljujući vizionarstvu i upornosti Medžlis IZ Novi Travnik je izgradio zgradu za potrebe obdaništa, registrovao obdanište kao posebno pravno lice, te aktivno već dvije godine stavio obdanište u funkciju.

Predstavnici Medžlisa IZ Novi Travnik su iskazali potrebu za završetak projekta izgradnje Islamskog centra, odnosno dijela koji se odnosi na poslovne prostorije gdje bi bili smješten supermarket, teretana, apartmani, konferencijaksa sala, poslovni prostori i dr.

Direktor Vakufske direkcije je predstavnicima Medžlisa objasnio najadekvatniji put za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za završetak projekta te dao obećanje da će se Vakufska direkcija maksimalno uključiti u podršci za završetak ovih projekata.

Na kraju radne posjete upriličena je zajednička posjeta džematu Kasapovići gdje je u toku izgradnja nove džamije za koju je Vakufska direkcija u ranijem periodu obezbjedila određena finansijska sredstva.

Vakufska direkcija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima i posjetama medžlisima IZ u BiH u cilju sagledavanja trenutnog stanja i perspektiva vakufske imovine.