Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i glavni imam Medžlisa IZ Visoko Midhat ef. Čakalović sa saradnicima posjetili su Gradsku upravu Visoko, te se tom prilikom sastali sa gradonačelnikom g-dinom Mirzom Ganićem i njegovim saradnicima.

Na samom početku sastanka dr. Senaid Zajimović je čestitao gradonačelniku na izboru te mu poželio uspjeha u poslu.

Razlog posjete i održavanja sastanka jeste rješavanje aktualnih predmeta koji se odnose na vakufsku imovinu i to prije svega rješavanje predmeta izdavanja dozvola za izgradnju džamije u Lukama, Visoko, rješavanje dodjele kompenzacijskog prostora na korištenje na ime vakufskog prostora koji se nalazio na području današnjeg Trga žrtava Srebrenice, zatim rješavanje predmeta naknade za dio vakufske nekretnine koja je ostala unutar korite rijeke Bosne prilikom izgradnje obaloutvrde, te riješavanje ostalih predmeta koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i zaštitu vakufske imovine.

Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci za svaki od navedenih predmeta te će se u narednom periodu nastojati raditi na ubrzavanju određenih procesa rješavanja predmeta.

Prisutni na sastanku su istakli spremnost na saradnju u narednom periodu te je iskazana volja za rješavanje svih aktualnih predmeta koji se odnose na vakufsku imovinu na području Grada Visoko.