Predstavnici Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi (ZBSA) potpisali su ugovor o renoviranju vakufskih prostorija za potrebe sjedišta Muftijstva u Vašingtonu DC, vrijedan 200.000 američkih dolara.

Tokom sastanka sa arhitektima i generalnim izvođačem radova dogovoren je okvirni plan renoviranja i početak radova.

Potrebno je napomenuti da su arhitekte predale potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama u DC-u za izdavanje potrebnih dozvola, te očekujemo iste u naredna dva mjeseca, nakon čega radovi na objektu mogu početi - objavila je IZBSA.

Također je održan i sastanak sa trenutnim zakupcima prostorija tokom kojeg je dogovoren plan njihovog privremenog izmještanja iz prostorija tokom renoviranja, te je razgovarano o načinima buduće saradnje nakon što projekat renoviranja bude završen.

Preuzeto sa preporod.info