Vijesti

Obnova vakufa u Kalesiji

Vijesti

Obnova vakufa u Kalesiji

U svom planu rada za 2011./1432. godinu Medžlis Islamske zajednice Kalesija posebnu pažnju posvetio je revitalizaciji vakufske imovine, nekada glavnog izvora prihoda većine naših džemata a danas slabo iskorištenog i zapostavljenog potencijala. S tim u vezi u mjesecu martu realizirana je posjeta Vakufske direkcije Sarajevo, pri čemu su na prigodnom seminaru predstavnicima kalesijskih džemata date određene upute o radu i unaprjeđenju postojećeg stanja a već u mjesecu aprilu krenula je priprema za formiranje prvog kalesijskog vakufskog voćnjaka u džematu Miljanovci, zaseok Grabovac.

Pročitaj više...