Vakufska direkcija u saradnji sa ostalim institucijama i organima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine planira završetak brojnih velikih projekata, a istovremeno započinje mnoge druge projekte značajne za širu društvenu zajednicu, izjavio je direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Senaid Zajimović.

- Pored redovnih poslova na zaštiti, unapređenju i revitalizaciji vakufa, Vakufska direkcija zajedno sa ostalim organima i ustanovama IZ-e u BiH najavljuje završetak velikih projekata značajnih za društvo i Islamsku zajednicu. Među takvim projektima su završetak ponovne izgradnje u agresiji porušene Arnaudija džamije u Banja Luci, Kizlaragine džamije u Mrkonjić-Gradu, Sinan-begove džamije u Čajniču, Ferhat-begove u Tešnju. Također, među velikim projektima su i dovršetak Islamskog centra 'Sultan Ahmed' u Zenici, zatim Centra za obrazovanje u Doboj-jugu, kao i Upravna zgrada Rijaseta IZ-e u BiH. Ove godine ćemo otvoriti i vakufski edukativni i poslovni centar "Medresa" u Fojnici kao i poslovni objekat "Divanhana" u Kiseljaku - kazao je Zajimović.

Kako je dodao, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH, osim što završava brojne projekte, istovremeno započinje mnoge velike projekte.

- Nedavno smo započeli izgradnju vakufskog tržnog centra u Sanskom Mostu. Ove godine planiramo započeti izgradnju Sahat-kule u blizini Ferhat-pašine džamije u Banjoj Luci. Zatim, Dugalića džamiju u Nevesinju, nekoliko vjerskih objekata i druge važne i velike vakufske projekte širom BiH. Vakufska direkcija sve projekte na terenu realizira u saradnji sa džematima, medžlisima i mufijstvima Islamske zajednice. - rekao je Zajimović.

Dodao je da je jedan od tih projekata i pomoć u izgradnji Roditeljske kuće u Tuzli, namijenjene za smještaj mališana koji su u procesu liječenja od raka kao i njihovih roditelja.

Visok ugled i kredibilitet Islamske zajednice

- Vakufska direkcija je u saradnji sa Udruženjem Srce za djecu oboljelu od raka inicirala izgradnju Roditeljske kuće u Tuzli, nakon što je zajedno sa ovim Udruženjem učestvovala u izgradnji jednog takvog objekta u Sarajevu na lokaciji Jezero. Ove godine također planiramo započeti i restauraciju Morića hana, jednog od nacionalnih spomenika Sarajeva i ukrasa Baščaršije, veoma važnog kako za Islamsku zajednicu tako i za šire društvo - kazao je dr. Zajimović

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je u proteklom periodu realizirala više od 150 veoma važnih projekata za cijelu društvenu zajednicu.

- Među tim projektima su i vjerski objekti, džamije. Vakufska direkcija je do sada učestvovala u izgradnji ili obnovi oko 60 džamija. Zahvaljujući kredibilitetu Islamske zajednice i povjerenju kojeg Vakufska direkcija uživa od članova Rijaseta i uvaženog reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, ova ustanova je za obnovu u agresiji porušenih objekata obezbijedila velika materijalna sredstva. Također, velika i značajna sredstva su osigurana i za nove vakufske objekte. Smatramo da ovom društvu doprinosimo i tako što smo zahvaljujući našim poslovnim partnerima uspjeli obezbijediti nekoliko stotina miliona KM kako bi naše firme radile, kako bi se ovoj državi plaćao porez i kako bi porodice radnika koji realiziraju ove projekte živjele od toga. To je veliki doprinos Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mi trenutno realiziramo oko 20 projekata širom Bosne i Hercegovine na kojima radi 15 naših firmi - istakao je dr. Zajimović.

Saradnja s organizacijama iz prijateljskih zemalja

Napomenuo je da sarađuju sa mnogim institucijama i organizacijama iz prijateljskih zemalja kao što su Turkiye, Kuvajt, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, kao i sa bosanskohercegovačkom dijasporom, te je posebno pohvalio dobru saradnju sa organizacijama iz Turske.

- Mi smo veoma zadovoljni saradnjom s njima. Našli smo zajednički interes, a to je oživljavanje i restauracija kulturne i materijalne baštine koja se ogleda u arhitekturi, odnosno u oživljavanju i obnovi vakufskih i vjerskih objekata iz perioda kada su Osmanlije upravljali u Bosni i Hercegovini. Obnavljanjem tih objekata, mi ustvari obnavljamo našu zajedničku historiju. Također, obnavljajući te objekte, mi time obnavljamo i dokaz našeg viševijekovnog postojanja kao i činjenicu da smo autohtoni narod na ovim prostorima - rekao je Zajimović.

Napomenuo je da osim sa Generalnom direkcijom vakufa Turske sarađuju i sa drugim turskim organizacijama, poput Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Diyaneta.

- Ovom prilikom želio bih da zahvalim Republici Turskoj, a zatim Generalnoj direkciji vakufa republike Turske koja je s nama dosad realizirala projekte u vrijednosti preko 70 miliona KM, to je značajan iznos i nadam se da ćemo ovu saradnju nastaviti i ubuduće - kazao je Zajimović.

Povrat bespravno oduzete imovine

Također je istakao da Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH želi animirati javnost o potrebi povrata bespravno oduzete imovine u proteklim društveno-političkim sistemima.

- Smatramo da oko zakona o restituciji, koji još čeka na ministarskom vijeću, treba da se pokrenu određene procedure kako bi u konačnici taj zakon bio donesen i kako bi se prema svim vjerskim zajednicama ispravila historijska nepravda koja je prema njima učinjena i izvršili povrat svoje imovine i stavili tu imovinu u funkciju općeg dobra - rekao je Zajimović, napominjući da je vakuf trajno dobro koje traje do Sudnjeg dana.

Vakuf označava dobro koje neka osoba (vakif) svojevoljno izdvoji iz svoje imovine, predajući je Allahu, dok prihodi ili svrha vakufa služe ljudima. Vakuf nije propisan niti naređen Kur'anom, ali na njega podstiče sam poslanik Muhammed. Vakuf je također sredstvo za napredak u ekonomskom, kulturnom, društvenom i civilizacijskom pogledu nekog društva.

Vakufska direkcija je kao jedna od ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obnovila svoj rad Odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 14. juna 1996. godine, i danas je u njenoj nadležnosti bavljanje i upravljanje vakufima u Bosni i Hercegovini.

Preuzeto sa preporod.info