Planirane vakufske parcele za sjetvu pšenice, na području Medžlisa Islamske zajednice Janja, su zasijane. Posijali smo dvije sorte sjemenske pšenice na površini od 65 duluma.

Pripreme parcela za sjetvu pšenice su izvršene podrivačem i roto drljačom, te jedna manja parcela tanjiračama.

Pored ovih aktivnosti, uredili smo preko 40 duluma za proljetnu sjetvu, što podrazumijeva oranje i razbacivanje prirodnog đubriva.

Pored izvršilaca radova, zahvaljujemo se i našim prijateljima na bilo kojoj vrsti pomoći, a posebno ističemo hanumu koja je i finansijski podržala jesenju sjetvu.

Preuzeto sa: mizjanja.ba