Vođeni hadisom Božijeg poslanika Muhameda s.a.v.s., koji prenosi Muslim: „Nijedan musliman ne zasadi nijednu sadnicu, a da sve što se sa nje pojede njemu ne bude sadaka; i ono što se sa nje ukrade je njemu sadaka; i ono što se sa nje odlomi je njemu sadaka.“, a u želji da koristimo blagodati koje nam je Allah dž.š. podario na ovome dunjaluku, Džematski odbor Džemata Kolići, Medžlis Islamske zajednice Zenica, a uz podršku džematlija, 24.03.2013, počeo je sa realizacijom jedan od značajnih projekata, kako za naš džemat tako i šire

U cilju brige za mezarja i vakufe, Džematski odbor je odlučio da počne sa sadnjom sadnica, kako bi se vakufi zauvijek otrgli od zaborava i zapuštenosti. Prvi dio projekta tiče se zasađivanja 60 sadnica oko mjesnog mezarja čime bi se džematlije potakle na uređenje i veću brigu o mezarju. Naš plan je akobogda da u buduće zasadimo i uredimo sve vakufe koji su u vlasništvu Islamske zajednice a nalaze se na području našeg džemata.

Nadamo se da će ovaj naš primjer, i naša inicijativa biti kamen poticanja za mnoge, i da će, ako ne svi džemati, onda barem veći dio njih slijediti ovakvu praksu brige o vakufima i da će ih nastojati staviti u funkciju zajednici kako to nalaže i sama svrha vakufa. Molimo Allaha dž.š. da nagradi sve koji su učestvovali u ovoj hairli akciji a da posebno nagradi inicijatore ovog hajra, Nedima Hazića, predsjednika Džematskog odbora Džemata Kolići.

Muhamed ef. Bilčević