• Trajanje projekta: Kontinuirano
  • Vrijednost projekta: 200.000,00 KM
  • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe iz Kuvajta
  • Projektno područje: Identifikacija, evidencija i uknjižba vakufske imovine u Republici Srpskoj
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Ciljev projekta jeste formiranje fonda za identifikaciju i uknjižbu vakufske imovine u Republici Srpskoj. Cilj osnivanja fonda jeste da se cjelokupna vakufska imovina u RS-u evidentira, a potom uknjižbi ukoliko to ranije nije urađeno.

Također, cilj projekta jeste dobivanje informacija o svakoj vakufskoj čestici ili nekretnini na području čitavog RS-a, ispitivanje statusa predmetne nekretnine uvidom u z.k. izvadak sa historijatom i kopiju katastarskog plana, provjera da li je vakufska nekretnina uknjižena ili ne, ukoliko jeste onda se registruje u jedinstvenu bazu podataka, a ukoliko nije uknjižena provodi se postupak uknjižbe koji može biti složen.

Glavni rezultati ovog projekta:

  • Ovim projektom bi se svaka vakufska imovina identificirala, uknjižila, registrirala i na taj način bi se u RS-u očuvala i adekvatnije zaštitila, te ne bi došlo do gubitka određene vakufske imovine;
  • Identifikacijom vakufske imovine postojali bi podaci o svim vakufima i njhovim karakteristikama;
  • Uknjižbom vakufske imovine dala bi se prava vlasništva nad određenom imovinom u korist vakufa, odnosno Islamske zajednice, i na taj način Islamska zajednica bi imala legitimitet za preduzimanje neophodnih radnji u cilju zaštite vakufske imovine.