Od 2009. godine, Vakufska direkcija provodi aktivnosti na obnovi Isa-begovog hamama. Nakon što je 09. decembra 2011. godine u Kabinetu Reisu-l-uleme, u prisustvu Reisu-uleme, medija i zvanica, obavljeno svečano potpisivanje Protokola o realizaciji obnove Isa-begovog hamama između Generalne direkcije za vakufae Republike Turske i Vakufske direkcije IZ u BiH, u izvještajnoj godini su započete aktivnosti na realizaciji obnove. Tender za izbor najpovoljnijeg izvođača za obnovu Isa-begovog hamama, koji je u Turskoj raspisan od strane Generalne direkcije za vakufe Republike Turske, završen je 24. septembra 2012. godine. Devet firmi koje su aplicirale na tender su u svojim ponudama tražile veći iznos nego što je planirano za radove. Shodno tome, Generalna direkcija za vakufe Republike Turske je bila prinuđena da tender poništi nakon čega je preduzela aktivnosti za izradu Pravilnika koji će omogućiti da se bez tenderske procedure usmeno pregovara sa ponuđačima i da se dogovori cijena. U izvještajnom periodu predmetni pravilnik je donesen i objavljen u Službenim novinama u Turskoj, te do kraja januara 2013. godine je izabran izvođač radova. Izabrana je firma „Ergu“ kao jedna od vodećih kompanija u obnovi, zaštiti i adaptaciji nacionalnih spomenika. Pomenuta firma je već radila na ovim prostorima, u adaptaciji stare Ćuprije u Konjicu. Početak radova je započeo u proljeće 2013. godine.

  • Trajanje projekta: 2 godine
  • Vrijednost projekta: 2.600.000,00 KM
  • Investitor: Generalna direkcija za vakufe Republike Turske
  • Projektno područje: Obnova, odnosno rehabilitacija Isa-begovog hamama, nacionalnog spomenika BiH
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

U međuvremenu Vakufska direkcija je na osnovu saglasnosti Rijaseta zaključila ugovor o zakupu hamama sa Sipahi Serdarom, iz Turske, kojem će se hamam dati u zakup nakon njegove obnove. Budući da će biti korišten za potebe hotela, u izvještajnom periodu je izvršena izmjena glavnog projekta obnove kako bi se prilagodio toj namjeni, a potom je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja pribavljena saglasnost za izvođenje radova na obnovi, odnosno rehabilitaciji Isa-begovog hamama. Sve troškove izmjene i revizije glavnog projekta finansirao je budući zakupac Sipahi Serdar. Prema izmjenjenom projektu hotel će imati 19 soba, 2 apartmana, tursko kupatilo, saune, prostor za masažu i slično, a biće opremljen u starom osmanskom stilu.

Cilj projekta: Projektom je predviđena obnova hamama u izvornom stilu sa autentičnim središnjim dijelom gdje se nalaze tursko kupatilo i saune, dok su u desnom i lijevom dijelu predviđene sobe za smjetašj gostiju. Cilj projekta je da se hamam u budućnosti koristi kao hotel visoke kategorije koji će biti opremljen namještajem staroosmanlijskog stila.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Rekonstrukcija ovog vakufskog objekta doprinosi i razvoju vjerskog turizma u Bosni i Hercegovini, a samim tim i otvaranje novih radnih mjesta;
  • Realizacija ovog projekta ima veliku važnost i za buduće generacije koje će odrastati na ovim prostorima;
  • Projekat je uspješno realiziran 2015. godine.