• Trajanje projekta: Tokom 2018.godine
  • Vrijednost projekta: /
  • Investitor: Generalna direkcija za vakufe Republike Turske
  • Projektno područje: Paketi s osnovnim prehrambenim artiklima
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Projekat: "Podjela zimskih prehrambenih paketa za 3000 porodica"

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH već tradicionalno u saradnji sa Generalnom direkcijom za vakufe Republike Turske za postače u Bosni i Hercegovini obezbjeđuje ramazanske pakete. Oko 5.000 ramazanskih paketa stiglo je iz Turske u Bosnu i Hercegovinu.

Cilj projekta: Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH u saradnji sa Generalnom direkcijom za vakufe Republike Turske obezbijedila je za socijalno ugroženo stanovništvo BiH prehrembene pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama.

Podjela paketa po našim džematima će se vršiti u saradnji sa Uredom za društvenu brigu Islamske zajednice u BiH, muftijstvima, medžlisima, Mrežom mladih i Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS iz Doboj-Istoka.

Glavni rezultat ovog projekta:

  • Pomoć socijalno ugroženim porodicama