• Trajanje projekta: 1 godina
  • Vrijednost projekta: 99.253,74 KM
  • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt, Bejtu Zekata, humanitarnih organizacija En-Nedžat i El Keser
  • Projektno područje: Nadogradnja vakufske zgrade i izgradnja edukativnog centra MIZ Bugojno
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta:Zahvaljujući veoma dobroj saradnji Vakufske direkcije sa institucijama i organizacijama iz prijateljske Države Kuvajt, Vakufska direkcija je u saradnji sa MIZ Bugojno realizirala veoma značajan projekat za ovaj medžlis, a riječ je o nadogradnji vakufske zgrade medžlisa i pripremne aktivnosti za izgradnju edukativnog centra.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Izgradnjom ovog vakufskog objekta omogućena je bolji i kvalitetniji rad medžlisa IZ Bugojno;
  • Projekat nadogradnje vakufske zgrade je uspješno realiziran.