Prikupljanja arhivske građe i evidentiranje vakufske imovine u Bosni i Hercegovini i Turskoj . Dana 17.05.2010. godine, Vakufska direkcija i Generalna direkcija za vakufe Republike Turske su u Ankari potpisali Protokol o digitalizaciji, transkripciji, analizi i prijevodu arhivske građe o vakufima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i Turskoj, kao i prevođenje kompletne dokumentacije na bosanski jezik.

  • Trajanje projekta: 5 godina
  • Vrijednost projekta: 200.000,00 EUR
  • Investitor: Generalna direkcija za vakufe Republike Turske
  • Projektno područje: Digitalizacija, transkripcija, analiza i prijevod arhivske građe o vakufima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i Turskoj
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta je popis, digitalizacija, transkripcija, analiza i prijevod arhivske građe na bosanski jezik o vakufima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i Turskoj. Nakon realizacije ovog projekta cilj je da se sva dokumentacija preda Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Realizacijom ovog projekta po prvi put imamo kompletnu dokumentaciju o svim vakufima koji datiraju iz doba turske vladavine u Bosni i Hercegovini.
  • Projekat je uspješno realiziran krajem 2016. godine sa zadovoljavajućim rezultatima;
Prikupljanje arhivske građe