• Trajanje projekta: 9 godina
  • Vrijednost projekta: 885.696,69 KM
  • Investitor: Humanitarna organizacija En-Nedžat i Centar za međucivilizacijski dijalog iz Kuvajta
  • Projektno područje: Završetak radova na džamiji
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Putem vakufskog Fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata, Vakufska direkcija je putem humanitarne organizacije En-Nedžat i Centar za međucivilizacijski dijalog iz Kuvajta obezbijedila sredstva za završetak obnove džamije i centra u Konjicu, MIZ Konjic.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Osiguranim sredstvima je omogućen završetak radova na izgradnji džamije i centra koji je sastavni dio izgrađene džamije;
  • Projekat je uspješno realiziran uz gradnju objekta za sve buduće generacije.