• Trajanje projekta: 1 godina
  • Vrijednost projekta: 248.478,42 KM
  • Investitor: Vakif Muhamed Salih El-Hanna iz Kuvajta
  • Projektno područje: Radovi na izgradnji džamije u džematu Hrasno brdo II, MIZ Sarajevo
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: U skladu sa svojim planskim ciljevima i zadacima, Vakufska direkcija je u sklopu Fonda za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata, obezbjedila sredstva za izgradnje džamije u džematu Hrasno Brdo. Cilj je da stanovnici Hrasnog brda dobiju džamiju koja će udovoljavati njihovim vjerskim potrebama.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Realizacijom ovog projekta, predstavljen je nastavak uspješnog realiziranja projekata Vakufske direkcije ove vrste;
  • Projekat je uspješno realiziran 2014. godine kada je i svečano otvorena džamija, dana 20. septembra 2014. godine