• Trajanje projekta: 1 godina
  • Vrijednost projekta: 250.000,00 KM
  • Investitor: Vakif – porodica Bukvić
  • Projektno područje: Izgradnja džamije
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Putem vakufskog Fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata, Vakufska direkcija je obezbijedila sredstva za izgradnju nove džamije u džematu Vlakovo, a vakif je porodica Bukvić koja je u cijelosti finansirala izgradnju džamije.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Gradnja džamije u kojoj će džematlije imati priliku da sve svoje vjerske, odgojne i obrazovne potrebe obavljaju u novizgrađenoj džamiji.
  • Projekat je uspješno realiziran.