• Trajanje projekta: 19 mjeseci
  • Vrijednost projekta: 2 miliona KM
  • Investitor: Generalna direkcija vakufa Republike Turske
  • Projektno područje: Projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta Odobašina
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Projekat: "Projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta Odobašina"

Cilj projekta: Stambeno-poslovna zgrada u ulici Odobašina namijenjena je za izdavanje u zakup na osnovu čijih prihoda će se oživljavati i unaprjeđivati imovina Gazi Isa-begovog vakufa, osnivača grada Sarajeva. Izgrađena je na mukati Gazi Isa-begovog vakufa, odnosno parceli koja je 12. juna 1858. godine uknjižena kao vakuf Dajanli hadži Ibrahima. Izgradnju i opremanje objekta finansirala je Generalna direkcija vakufa Republike Turske na osnovu Protokola potpisanog s Vakufskom direkcijom Islamske zajednice u BiH 2015. godine. Vrijednost projekta je preko 2 miliona KM.

Glavni rezultat ovog projekta:

  • Stambeno-poslovna zgrada na pet etaža raspolaže sa 1.030 m2 korisnog prostora, i to sa 16 stanova i 2 poslovna prostora te 18 pripadajućih garaža i vanjskih parking mjesta.
  • Realizacijom ovog projekta, predstavljen je nastavak uspješnog realiziranja projekata Vakufske direkcije ove vrste;
  • Projekat je uspješno reliziran 2018. godine kada je i svečano otvoren vakufsko stambeno-poslovni objekat u Odobašinoj ulici br. 19.