• Trajanje projekta: -
  • Vrijednost projekta: 50.000,00 KM
  • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt
  • Projektno područje: Pomoć povratnicima u Republici Srpskoj
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Projekat je realiziran putem Generalnog sekretarijata za vakufe države Kuvajt. Primopredaja krava muzara za potrebe povratnika Bošnjaka u RS-u, realizovana je u saradnji sa Udruženjem „HO Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus“. Cilj projekta je pružiti pomoć povratnicima u republici Srpskoj.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Uspješno je izvršena je primopredaja petnaest krava muzara za povratnike Bošnjake u RS-u;
  • Projekat je uspješno realiziran.