• Trajanje projekta: -
  • Vrijednost projekta: 200.000,00 KM
  • Investitor: Vakif dr. Fehd Salih El-Hanna iz Kuvajta
  • Projektno područje: Kupovina zemljišta za izgradnju džamije i proširenja harema džamije
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Putem vakufskog Fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata, Vakufska direkcija je zahvaljujući vakifu dr. Fehd Salih El-Hanna iz Kuvajta obezbijedila sredstva za kupovinu zemljišta u naselju Gladno Polje za izgradnju džamije i proširenje harema džamije u džematu Otes.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Uspješno osigurna i uručena sredstva za izgradnju džamije i proširenje harema džamije;
  • Projekat je uspješno realiziran.