• Trajanje projekta: Trajanje projekta: 3 mjeseca
  • Vrijednost projekta: Vrijednost projekta: 150.000 KM
  • Investitor: Investitor: Fondacija En-Nedžat iz Kuvajta
  • Projektno područje: /
  • Tehnička podrška projektu: /

Projekat: Projekat nabavke hemodijaliznih aparata za potrebe dijaliznih centara i bolnica u BiH"

Nabavkom 10 hemodijaliznih aparata iz prihoda vakufa namijenjenih za ove svrhe unaprijeđeno je pružanje zdravstvenih usluga bubrežnim bolesnicima te olakšane njihove svakodnevne tegobe. Isporuka aparata realizirana je 2019. i 2020. godine sljedećim centrima i bolnicama: Univerzitetski klinički centar u Tuzli, Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić, JZU Kantonalna bolnica Goražde, Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar, Dom zdravlja Odžak I Dom zdravlja Visoko. Projekat je realiziran u saradnji sa fondacijom En-Nedžat iz Države Kuvajt.