• Trajanje projekta: -
  • Vrijednost projekta: 141.000,00 KM
  • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt i humanitarna organizacija „An-Nedžat“ iz Kuvajta
  • Projektno područje: Nabavka specijaliziranog minibusa za potrebe Centra „Vladimir Nazor“
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Specijalizirani minibus obezbijedila je Vakufska direkcija IZ u BiH uz pomoć Generalnog sekretarijata za vakufe države Kuvajt i humanitarne organizacije "An-Nedžat" iz Kuvajta.

Primopredaji minibusa prisustvovali su Reisu-ulema zajedno sa ambasadorom države Kuvajt u BiH, generalni direktor humanitarne organizacije "An-Nedžat", direktor Vakufske direkcije, načelnik Općine Novo Sarajevo te brojni gosti i prijatelji Centra. Svečanost je obilježena sadržajnim i bogatim programom kojeg su pripremili učenici Centra, te dodjelom priznanja.

Cilj projekta: Nabavkom specijaliziranog minibusa će se olakšati prijevoz učenika, i u sistem obrazovanja omogućiti i uključivanje djece sa teškoćama koje iz tih razloga do sada nisu pohađale Centar „Vladimir Nazor“.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Centar će na ovaj način lakše organizirati i programske aktivnosti predviđene godišnjim programom rada, kao što su škola u prirodi, hipoterapija i ostali projekti uključivanja djece u širu društvenu zajednicu;
  • Ovim činom Vakufska direkcija IZ pokazala je da su vakufi uvijek bili i da će biti u službi šire društvene zajednice, a posebno socijalno ugrožene kategorije društva.