• Trajanje projekta:
  • Vrijednost projekta:
  • Investitor: Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Kuvajta
  • Projektno područje: Osnivanje Centra u BiH, kao i osnivanje predstavništva u drugim zemljama na Balkanu.
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Ovaj projekat osnivanja Wesatijje realiziran je zahvaljujući dobroj saradnji Islamske zajednice u BiH i Ministarstva vakufa i islamskih pitanja Kuvajta uz koordinaciju Vakufske direkcije Sarajevo. Reisu-l-ulema, u ime Islamske zajednice u BiH i dr. Adil Felah, u ime Međunarodnog centra za promociju srednjeg puta – al-wasatijja, potpisali su Memorandum o razumijevanju i suradnji. Memorandum, između ostalog, predviđa i pomoć u finansiranju rada Centra u BiH, kao i osnivanje predstavništava u drugim zemljama na Balkanu.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Sabor IZ je donio odluku o osnivanju Centra za dijalog – vesatijja koji će se baviti promoviranjem umjerenosti i ideje o srednjem konceptu u promišljanju i ponašanju, boriti se protiv intelektualnih i moralnih devijacija;
  • Pozivati ljude na put islama i put pozitivne interakcije između civilizacija na temelju univerzalnosti islama i mislije koja zagovara mir i suživot.