• Trajanje projekta: Trajanje projekta: 1 mjesec
  • Vrijednost projekta: Vrijednost projekta: 280.000 KM
  • Investitor: Investitor: Generalna direkcija vakufa Republike Turske
  • Projektno područje: /
  • Tehnička podrška projektu: /

Projekat: Projekat podjele zimskih prehrambenih paketa 2020"

U okviru projekta koji se realizira u saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske, već tradicionalno svake godine obezbjeđuju se prehrambeni paketi za socijalno ugroženo stanovništvo Bosne i Hercegovine tokom zimskih mjeseci. Podjelom ovih paketa ukazuje se i praktično pokazuje humanitarna uloga vakufa, odnosno uloga pomoći društvu i pojedincu kroz socijalno odgovorne projekte. Projekat podjele paketa se vrši po džematima i realizira u saradnji sa Uredom za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, muftijstvima, medžlisima, Mrežom mladih i Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS, Doboj Istok.