• Trajanje projekta: -
  • Vrijednost projekta: 20.000,00 KM
  • Investitor: Humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta
  • Projektno područje: Projekat pomoći
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Na inicijativu ambasade Države Kuvajt u BiH, Vakufska direkcija je putem humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta obezbjedila sredstava za realizaciju humanog projekta pomoći Gerontološkom centru i KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo“.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Isporuka 30 madraca, 6 toaletnih kolica i medicinskog materijala, 30 urinarnih kesa, 360 kutija za tablete i 200 m nesterilne gaze za potrebe korisnika Gerontološkog centra;
  • Isporuka jastuka za kolica, antidekubitalni jastuci, toaletnih kolica, stolova za fizikalnu terapiju i pomoćne medicinske opreme za potrebe korisnika KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo.