• Trajanje projekta: -
  • Vrijednost projekta: Projekat pomoći Narodnoj kuhinji Stari Grad, Sarajevo
  • Investitor: Humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta
  • Projektno područje: Pomoć korisnicima Narodne kuhinje u Sarajevu
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Na inicijativu ambasade Države Kuvajt u BiH, Vakufska direkcija je putem vakufskog Fonda za socijalno ugrožene kategorije društva, a zahvaljujući humanitarnoj organizaciji En-Nedžat iz Kuvajta obezbijedila sredstva za nabavku hljeba za 1100 korisnika Narodne kuhinje Stari Grad, Sarajevo.

Glavni rezultat ovog projekta:

  • Pomoć korisnicima Narodne kuhinje Stari Grad, Sarajevo, je uspješno realiziran.