• Trajanje projekta: 2 dana
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa Kuvajta i Islamska banka za razvoj iz Džide
  • Projektno područje: Organiziranje seminara
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Vakufska direkcija je u saradnji sa Generalnim sekretarijatom vakufa Kuvajta i Islamskom bankom za razvoj iz Džide organizirala dvodnevnI seminar u Sarajevu pod nazivom “Marketing i upravljanje vakufima”.

Predavači na seminaru su bili ugledni profesori ispred Generalnog sekretarijata vakufa Kuvajta i Islamske banke za razvoj iz Džide i predavači iz Bosne i Hercegovine.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Na seminaru su učestvovali glavni imami medžlisa Islamske zajednice u BiH te 10 glavnih imama sa područja Mešihata IZ u Srbiji;
  • Projekat je uspješno realiziran.