• Trajanje projekta: Trajanje projekta: 16 mjeseci
  • Vrijednost projekta: Vrijednost projekta: 2.000.000 KM
  • Investitor: Investitor: Generalna direkcija vakufa Republike Turske
  • Projektno područje: /
  • Tehnička podrška projektu: /

Projekat: "Projekat restauracije Šarene džamije u Travniku"

Šarena džamija ili Sulejmanija je džamija koja se nalazi u Travniku, u dijelu nazvanom Donja čaršija, a pretpostavlja se da je izgrađena u drugoj polovini 16. vijeka. U vakufnami prvog obnovitelja džamije nalazi se podatak da ju je izgradio Gazi-aga. Godine 1757. vezir Ćamil Ahmed-aga podiže džamiju koju su stanovnici mahale prozvali Ćamilija. Ova džamija je izgorjela u požaru 1815. godine, a na njenom mjestu je novu džamiju podigao bosanski vezir Sulejman-paša Skopljak.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2005. godine graditeljsku cjelinu Šarene (Sulejmanija) džamije u Travniku proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Restauracija džamije završena je 2019. godine kada je i svečano otvorena 13. aprila u okviru manifestacije Dani vakufa u BiH 2019. Projekat je realiziran u saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske, Muftijstvom travničkim i Medžlisom Islamske zajednice Travnik.