Ured za hadž Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Vakufskom direkcijom Sarajevo i Uredom za hadž i umru pri Ministarstvu vakufa Kuvajta organizirao je trodnevni seminar o hadžu.

  • Trajanje projekta: 3 dana
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Ured za hadž Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Ured za hadž i umru pri Ministarstvu vakufa Kuvajta
  • Projektno područje: Unapređenje znanja iz oblasti hadža i njegove organizacije
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i medžlisi IZ BiH

Cilj projekta: Cilj seminara je unaprjeđenje znanja iz oblasti hadža i organizacije općenito, sa posebnim osvrtom na kuvajtsko i bosansko iskustvo po tom pitanju.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Kroz predavače i vrhunske trenere, dva predstavnika iz Kuvajta i tri predstavnika iz Bosne i Hercegovine, učesnici seminara su stekli nova znanja iz oblasti hadža i njegove organizacije;
  • Na seminaru je učešćo uzelo 20 osoba iz raznih organizacionih jedinica Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji se u okviru svojih poslova bave organizacijom hadža.
Projekat seminara o hadžu