Centar za promovisanje srednjeg puta, u Kuvajtu, je Centar koji promovira umjerenost i ideju o srednjem konceptu u promišljanju i ponašanju. Bori se protiv intelektualnih i moralnih devijacija. Poziva ljude na put islama i put pozitivne interakcije između civilizacija na temelju univerzalnosti islama i misije koja zagovara mir i suživot.

  • Trajanje projekta: 07. – 15. Januara 2012.godine
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Kuvajta
  • Projektno područje: Tumačenje islamskog zakonodavstva i drugih znanosti u kontekstu današnjice
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Analiza i obrada tema koje su kapitalne za tumačenje islamskog zakonodavstva i drugih znanosti u kontekstu današnjice.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Ovaj projekat seminara o Wesatijji također je realiziran zahvaljujući dobroj saradnji Islamske zajednice u BiH i Ministarstva vakufa i islamskih pitanja Kuvajta uz koordinaciju Vakufske direkcije Sarajevo;
  • Seminar je priređen na najvišem akademskom nivou.