• Trajanje projekta: 3 dana
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt
  • Projektno područje: Medijske osnove i vještine u vakufskim i volonterskim organizacijama
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt je u okviru projekta „Vakful vakt“, po drugi put u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, odnosno Vakufskom direkcijom Sarajevo, organizirao trodnevni seminar na temu „Medijske osnove i vještine u vakufskim i volonterskim organizacijama“ za kadrove Vakufske direkcije i kadrove Islamske zajednice u BiH koji na terenu rade na poslovima vakufa. Seminar je održan u Kuvajtu.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Edukacija uposlenika Vakufske direkcije IZ Bosne i Hercegovine;