• Trajanje projekta: 2018.godine
  • Vrijednost projekta: /
  • Investitor: Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH
  • Projektno područje: Štampa
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Projekat: "Projekat štampanja knjige „Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017"

Cilj projekta: U monografiji Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017. predstavljen je vakuf od vremena Poslanika Muhammeda s.a.w.s., do naših dana. Odnosno, knjiga prati historiju vakufa i historiju upravljanja vakufima u različitim društvenopolitičkim i pravnim sistemima: Osmasnkom carstvu, Austro-Ugarskoj monarhiji, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, i njegov položaj nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1992. godine. Predstavljeni su i najznačajniji bosansko-hercegovački vakifi, kao i vakifi iz reda uleme i žene vakifi. U knjizi su također, predstavljeni i Neobični vakifi koji su osnivani i za čija izdržavanja su izdvojena značajna sredstva.

Glavni rezultat ovog projekta:

  • Knjiga je svojevrsna oda čitavoj plejadi znanih i neznanih dobrotvora, dobročinitelja, legatora, koji su na poseban način kreirali bh. vjersku, kulturnu, društvenu , obrazovnu, socijalnu i inu zbilju kroz vrijeme do današnjih dana.
  • Knjiga prati historiju vakufa i historiju upravljanja vakufom, a kako je naveo autor, područje bosanskog ejaleta prostiralo se na 95 posto teritorija, i sve je to bila zemlja vakufa, te "gotovo svi gradovi orijentalnog tipa su nesumnjivo nastali na vakufima. Vakufi su bili jezgro oko kojega su se formirali vakufi".