• Trajanje projekta: 2 mjeseca
  • Vrijednost projekta: 28.664,64 KM
  • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe Države Kuvajt
  • Projektno područje: Završetak radova na izgradnji džamije
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: U skladu sa svojim planskim ciljevima i zadacima, Vakufska direkcija je u sklopu Fonda za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata, obezbjedila sredstva za završetak radova na džamiji u džematu Kopice, MIZ Maglaj.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Realizacijom ovog projekta, predstavljen je nastavak uspješnog realiziranja projekata Vakufske direkcije ove vrste;
  • Projekat je uspješno realiziran.