• Trajanje projekta: 1 godina
  • Vrijednost projekta: 107.570,65 KM
  • Investitor: Vakif Muhamed Salih El-Hanna iz Kuvajta
  • Projektno područje: Završetak radova na izgradnji džamije u džematu Orahov brijeg, MIZ Sarajevo
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: U skladu sa svojim planskim ciljevima i zadacima, Vakufska direkcija je obezbjedila sredstva za završetak izgradnje džamije u džematu Orahov Brijeg. Cilj je da stanovnici Orahovog Brijega dobiju džamiju koja će udovoljavati njihovim vjerskim potrebama.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Realizacijom ovog projekta, predstavljen je nastavak uspješnog realiziranja projekata Vakufske direkcije ove vrste;
  • Projekat je uspješno realiziran 2014. godine kada je i svečano otvorena džamija, dana 20. septembra 2014. godine.