Vakufska direkcija IZ u BiH u saradnji sa Generalnim sekretarijatom vakufa Kuvajta i Islamskom bankom za razvoj iz Džede, organizirala je regionalni seminar u Sarajevu pod nazivom „Upravljanje i investiranje u vakufe“. Učešće na seminaru uzelo je 40 predstavnika Islamskih zajednica balkanskih zemalja i Turske.

  • Trajanje projekta: 4 dana
  • Vrijednost projekta:
  • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa Kuvajta i Islamska banka za razvoj iz Džede
  • Projektno područje: Regionalni seminar u Sarajevu, pod nazivom „Upravljanje i investiranje u vakufe“
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Uspostavljanje jače saradnje između samih zemalja učesnika kao i razmjena pozitivnih iskustava, određivanje smjernica u daljem razvoju vakufa kako u Bosni i Hercegovini tako i u ostalim zemljama Balkana, te edukacija o najadekvatnijim načinima upravljanja i investiranja u vakufe.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Obzirom na značaj institucije Vakufa, u narednom periodu nastaviti rad u u pogledu upravljanja i investiranja u vakufe;
  • Pod istim nazivom ugovoriti mjesto i vrijeme narednog skupa.