• Trajanje projekta: 1 godina
  • Vrijednost projekta: 1.000.000,00 KM
  • Investitor: Turska turistička kompanija FIDAN TOURS, Muftiluk Mostarski, Medžlis IZ Mostar i Vakufska direkcija
  • Projektno područje: Obnova, revitalizacija i rekonstrukcija kompleksa Tekije u Blagaju
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: U skladu sa svojim planskim ciljevima i zadacima, u izvještajnom periodu Vakufska direkcija je aktivno učestvovala u posredovanju, pregovorima, pripremi i zaključenju Ugovora o zakupu i zajedničkom ulaganju u rekonstrukciju i revitalizaciju kompleksa Tekije na vrelu Bune u Blagaju. Obnova, revitalizacija i rekonstrukcija kompleksa Tekije u Blagaju je posebno važna kada imamo u vidu njen duhovni, kulturni i historijski značaj.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Rekonstrukcija i revitalizacija ovog vakufskog objekta doprinosi i razvoju vjerskog turizma u Bosni i Hercegovini, a samim tim i otvaranje novih radnih mjesta;
  • Realizacija ovog projekta ima veliku važnost i za buduće generacije koje će odrastati na ovim prostorima;
  • - Projekat je uspješno realiziran 2012. godine sa zadovoljavajućim rezultatima.