Vakufska direkcija je održala niz seminara pod nazivom privođenje kulturi i proizvodnji vakufskih zemljišnih parcela. Seminar je održan u saradnji sa muftijstvima i ukupno je održano 8 seminara, odnosno po jedan seminar u svakom muftijstvu. Učesnici seminara bili su glavni imami, predsjednici medžlisa i sekretari. Predavač na seminaru bio je rahmetli prof. dr. Dževad Jarebica.

  • Trajanje projekta: 8 dana
  • Vrijednost projekta:
  • Investitor: Vakufska direkcija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
  • Projektno područje: Upoznavanje s mogućnošću iskorištavanja vakufskih zemljišta
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Cilj seminara, kao i što sam naziv kaže, jeste kultivisanja vakufskih parcela, podizanje svijesti kod ljudi o značaju kultivisanja, te podizanje zasada oraha ili nekih drugih zasada na vakufskim parcelama. U toku seminara istaknuta je činjenica da je BiH izuzetno povoljna zemlja za uzgoj raznih vrsta kultura, te da zahvaljujući raznovrsnoj klimi koja se mijenja od mediteranske ka planinskoj postoji mogućnost podizanja raznih zasada voća i drugih kultura.

Glavni rezultat ovog projekta su:

- Upoznavanje sa potrebnim aktivnostima za realizaciju planova i projekata zasade oraha i drugih zasada na vakufskim parcelama; - Upoznavanje sa mogućnostima zasade i durgih zasada voća na neobradivim vakufskim zemljištima.