• Trajanje projekta: -
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
  • Projektno područje: Katalog vakufnama
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Vakufska direkcija je imala za cilj da organizira štampanje kataloga vakufnama. U okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH“ organizirala je i štampala katalog vakufnama „Bosanske vakufname 1463.-1878.“ sa izložbom. Autori izložbe i kataloga su dr. Aladin Husić i mr. Osman Lavić.

Preuzeti katalog:

http://www.vakuf.ba/assets/files/Vakufname-Bosne.pdf