• Trajanje projekta: 1 godina
  • Vrijednost projekta: 39.801,48 KM
  • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa države Kuvajt
  • Projektno područje: Štampanje i besplatna distribuciju 3.500 primjeraka Kur’ana na bosanski jezik
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: U skladu sa dugoročnim planom rada Vakufska direkcija želi da muslimanima ponudi široku paletu novih vrsta uvakufljenja i da oživi neka tradicionalna uvakufljenja. Posebno su interesantni vakufi koji imaju za cilj pomoć edukaciji i obrazovnim aktivnostima. U tom smislu Vakufska direkcija je u saradnji sa IC Kalem realizirala jedan vrlo interesantan vakufski projekat. Naime, oduvijek je bila praksa kod naših slavnih bošnjaka da finansiraju štampanje, prepisivanje i besplatnu distribuciju Kur'ana onima kojima je to potrebno. Ova praksa zastupljena je u cijelom islamskom svijetu. Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH ima za cilj da na našim prostorima oživi tu vrstu uvakufljenja. Putem Generalnog komiteta za vakufe Države Kuvajt obazbijedila je novac za štampanje prijevoda Kur'ana. Ovim, u nizu projekata, Generalni sekretarijat za vakufe Kuvajt još jednom je pokazao opredijeljenost za jačanje vakufa i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te nam dao dodatnu snagu i nadu da će ovakvih i sličnih projekata putem Vakufske direkcije biti još realizirano.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Štampanje i besplatna distribucija 3.500 primjeraka Kur’ana sa prijevodom našeg istaknutog i najpoznatijeg prevodioca Kur’ana, rahmetli Besima Korkuta;
  • Mushafi su distribuirani đacima i studentima obrazovnih institucija IZ u BiH.