• Trajanje projekta: 1 mjesec
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa države Kuvajt
  • Projektno područje: Štampanje tekstova i radova na temu „Vakufi u BiH“
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta: Vakufska direkcija IZ u BiH je u okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH 2011“ organizirala naučni skup na temu „Vakufi u BiH“, održanog u Sarajevu, na kojem su učestvovali ugledni univerzitetski profesori, rukovodioci instituta i čelnici ustanova Islamske zajednice u BiH.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Rezultat ovog jednodnevnog naučnog skupa su tekstovi i radovi koji su sakupljeni i objavljeni u Zborniku radova, a kojeg je Vakufska direkcija štampala u 1.000 primjeraka;
  • Po nekoliko primjeraka Zbornika je dostavljeno svim organima i ustanovama IZ u BiH.