Vakufska direkcija je u skladu sa svojim planskim aktivnostima pokrenula pilot projekat koji za cilj ima kultivisanje vakufskih poljoprivrednih parcela, odnosno smanjenje neiskorištenosti vakufskih parcela, putem podizanja zasada oraha.

  • Trajanje projekta: Kontinuirano
  • Vrijednost projekta: -
  • Investitor: Vakufska direkcija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
  • Projektno područje: Iskorištavanje vakufskih poljoprivrednih parcela
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i medžlisi IZ BiH

Cilj projekta: U Bosni i Hercegovini egzistiraju velike površine vakufskog zemljišta koje je slabo ili skoro nikako iskorišteno, te se zbog toga Vakufska direkcija odlučila pokrenuti ovaj projekat. Cilj je bio da se u svakom muftiluku zasadi po jedna parcela. Projekat je realiziran u saradnji sa muftilucima i medžlisima IZ na način da je Vakufska direkcija nabavila sadni i ostali materijal dok je sadnja izvršena od strane medžlisa IZ na čijem području se nalaze vakufske parcele.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Ostvarena saradnja sa 25 medžlisa i zasađivanje 154.700 m2 vakufskih parcela sa preko 10.000 različitih sadnica;
  • Ostvarivanje mogućnosti zasade i durgih sadnica na neobradivim vakufskim zemljištima.