Fond "Bošnjaci"

Fond "Bošnjaci"

Fond "Bošnjaci" je Vakuf rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 1997. a uvakufljen 2001. godine kada osnivačka prava preuzima Vakufska direkcija pod čijim okriljem i danas djeluje.

Vakufnama

Stranka demokratske akcije je 1997. godine osnovala Fond za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka pod nazivom „BOŠNJACI“, iz sredstava koja su Aliji Izetbegoviću, predsjedniku Predsjedništva BiH, uplaćena prema odluci donatora, naroda Kraljevine Saudijske Arabije, broj 4504 od 28.08.1995. godine. U želji da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga od bilo kakvih političkih i drugih konotacija, te u svrhu činjenja trajnog dobra, rahmetli Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine (22. maharrema 1422. po hidžri), uvakufio sredstva koja su u formi osnivačkog udjela uplaćena u Fond. Uvakufljenje je izvršeno u korist Vakufske direkcije u Sarajevu.

Vakufska direkcija je preuzela osnivačka prava nad Fondom „Bošnjaci“ i samim time sva imovina Fonda sa svim pravima i obavezama koje je Fond do tada ostvario prešla je u vlasništvo Vakufske direkcije.

Preuzimanjem osnivačkih prava, Vakufska direkcija je izvršila izmjene i dopune Statuta, Odluke o osnivanju i drugih normativno-pravnih akata Fonda kojim se reguliše njegov rad i funkcionisanje u novim uvjetima.

Prema vakufnami koju je Vakufska direkcija izdala rahmetli Aliji Izetbegoviću 2001. god. prihodi od imovine se imaju koristiti u svrhe obrazovanja, nauke i kulture, a posebno materijalnog pomaganja Gazi Husrev-begove medrese i Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu.

Vakufska direkcija je preuzela obavezu da sa uvakufljenom imovinom upravlja savjesno kako to pravila uvakufljenja zahtijevaju, da uvećava vrijednost uvakufljene imovine, te da nastoji da u tom poslu ne učini loše djelo. Vakufska direkcija će u korist očuvanja ovog vakufa, angažirati najstručnija lica koja ocijeni da mogu svojom strukom i znanjem doprinijeti unapređenju uvakufljenje imovine.

Fond „Bošnjaci“ djeluje kao posebno pravno lice.

Osnovni ciljevi i zadaci

  • stipendiranje talentiranih učenika i studenata, te realizacija drugih   programskih ciljeva i zadataka iz oblasti obrazovanja
  • pomoć učenicima povratnicima i školama u manjem bh. entitetu
  • izdavačka i štamparska djelatnost
  • kulturne i sportske aktivnosti
  • finansiranje i ugovaranje socijalnih programa
  • ostali programi koji doprinose duhovnom i materijalnom razvoju Bošnjaka

https://fondbosnjaci.co.ba