Izdavanje vakufnama

Izdavanje vakufnama

Vakufska direkcija je jedina ustanova Islamske zajednice koja izdaje vakufnamu vakifu za uvakufljenje. Vakufname se izdaju različito za novčana uvakufljenja, a raličito za uvakufljenje nekretnina. Vakufnama je dokument, certifikat, koji je unutar Islamske zajednice služi kao pravilan i priznat pokazatelj uvakufljenja.

Izgled vakufname je unaprijed određen i Vakufska direkcija po unaprijed utvrđenoj proceduri, u skladu sa pravilima o uvakufljenju, izdaje vakufname. Vakufname se izdaju u dva primjerka, jedan primjerak se dostavlja vakifu a drugi ostaje u arhivi Vakufske direkcije.

Svako uvakufljenje se evidentira u knjizi vakifa koja je pohranjena u Vakufskoj direkciji i na zahtjev zainteresiranih strana može se izdati prepis vakufnama koje su izdate i evidentirane od strane Vakufske direkcije.

Novčana vakufnama

Vakufnama za nekretnine