Usluge posredovanja

Usluge posredovanja

Vakufska direkcija, kao ustanova Islamske zajednice koja upravlja vakufskom imovinom, često realizira projekte zajedničkog investiranja sa investitorima. U tom kontekstu vakufska direkcija pomaže medžlisima IZ da osmisle najbolji vakufski projekat, da ga pripreme i uz pomoć Vakufske direkcije da pronađu eventualnog investitora. Osim posredništva Vakufska direkcija je u ovakvim projektima ujedno i kontrolor ili nadzor nad realizacijom projekta, odnosno ustanova koja ocjenjuje da li su ispoštovani normativni akti koji regulišu ovo pitanje.