Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Bitan pokretač, prije svega u finansijskom smislu, pojedinačnih, ali i društvenih aktivnosti koji utiču na bolji kvalitet života pojedinca i društva u cjelini jesu brojni fondovi i zaklade čiji su osnivači privatna lica, ali i udruženja i grupe donatora kao i države koji svojim djelovanjem popunjavaju neke vrlo važne segmente društvenog života i potreba. U tom smislu, uloga vakufa u savremenom dobu je neprocjenjiva.

Osnovni zadatak i uloga vakufa je ispunjavanje općih potreba jedne zajednice, pojedinačnih potreba svakog njenog člana i postizanje općeg blagostanja, bez obzira na to o kom segmentu ljudskog življenja se radilo. Shodno tome, u okviru općeg sistema i prema svojim potrebama, svaka zajednica muslimana dužna je da štiti, razvija i uanpređuje sistem vakufa.

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

U prošlosti veliki vakifi Bosne i Hercegovine (BiH) su, vođeni idejom o općem dobru, iz svojih sredstava gradili i finansirali džamije, vjerske škole, biblioteke, bolnice i klinike, imarete, hanikahe i tekije, vodovode, puteve, mostove i javne česme, servise z anjegu siromašnih, slabih, bolesnih i obespravljenih, azile za pse lutalice itd. Vakufom je bio obuhvaćen gotovo svaki aspekt života unutar različitih duhovno-vjerskih, socio-ekonomskih, kulturnih i humanih slojeva muslimanskog društva. Vakuf je presudno doprinosio razvoju obrazovanja, znanosti, umjetnosti, arhitekture i urbanizma, te odredio humani i moralni karakter toga društva. Nastao je cijeli univerzum-kulturni, urbani i socijalni-oblikovan idejom vakufa, koji će postati jedan od najprepoznatljivijih obilježja islamske civilizacije. Osim toga, vakuf je postao svjedočanstvo o društveno i moralno odgovornom ponašanju muslimanske zajednice i njihovom raspolaganju imovinom, koji nije zasnovan na egoizmu i pohlepi, nego na dobročinstvu, solidarnosti, altruzimu i osjećaju za drugog.

Tako je u BiH došlo do obnavljanja starih i uspostave na stotine novih vakufskih objekata. Vakufi se iz dana u dan umnožavaju i svakim danom je Islamska zajednica bogatija za neko dobro : džamiju,medresu, obdanište, zemljište... Umnožvanjem vakufa raste i potreba za jačom i efikasnijom organizacijom upravljanja vakufima i za uvođenjem u rad i organizaciju tima ljudi koji će se brinuti o zaštiti nad povjerenim emanetima.

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Islamska zajednica je zahvaljujući jačanju svijesti Bošnjaka i povoljnijoj političkoj klimi stekla uslove da se ozbiljnije pozabavi zaštitiom i unapređenjem vakufske imovine. Ona ima obavezu prema velikim vakifima Bosne. Iz moralnih obzira prema njima, ali i prema povjerenom imetku i emanetu, Islamska zajednica, preko Vakufske direkcije, mora iskoristiti blagodati slobode i prilike u kojima se nalazi, kako bi unaprijedila vakufe. Neminovno se nameće realizacija nekoliko zadataka i ciljeva.

 • 1. Potrebno je u našem javnom diskursu češće tretirati problematiku vakufa.
 • 2. Potrebno je izboriti se za pravni status vakufa u okviru državnog zakona. Vakuf, kako vidimo, ulazi u imovinu IZ, koja se titulira i kao njezin vlasnik. Po logičkom principu, ako je IZ zajednica muslimana koja štiti vjerska i imovinska prava muslimana, onda je i vakuf kategorija imovinskog prava muslimana vezana za njihov islamski život i djelovanje. Pojam vakuf mora biti prihvaćen u društvu i u pozitivnom zakonodavstvu BiH. Ukidanjem šerijatskih sudova vakufi su ostali bez pravne zaštite unutar pozitivnog zakonodavstva. Danas imamo situaciju da se vakuf kao pojam ne spominje nigdje niti u jednom zakonu u BiH. Jedina i najveća zaštita jeste Ustav Islamske zajednice u BiH koja tretira pitanje vakufa. Trenutno, na osnovu Ustava i Zakona o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica mi uspijevamo, ali s velikim poteškoćama, vakufu dati pravnu zaštitu. Međutim, radi sigurnosti, nužno je u budućnosti vakuf svrstati u pozitivno zakonodavstvo, kako bi šira javnost bila informisana.
 • 3. Iznaći način da se u sudovima prizna status vakufnama kao pravno validnih dokumenata, u status javne isprave.
 • 4. Dati značajnije mjesto vakufu u nastavnim jedinicama obrazovnih institucija IZ u BiH. Trenutno se u odgojno-obrazovnim ustanovama IZ u BiH predmet vakufsko pravo ne izučava kao samostalan nastavni predmet.
 • 5. Tražiti od obrazovnih vlasti u BiH da u nastavne planove i programe uvrste teme koje će tretirati vakufe kao historijsku kategoriju, ali i aktualizirati ideju vakufa i uvakufljenja u kontekstu izgradnje demokratskog društva i kao ideju građanske i civilne incijative.
 • 6. Vakufska direkcija i Islamska zajednica u BiH treba da sistematski rade na prezentaciji i afirmaciji vakifa.
 • 7. Treba se energičnije boriti za donošenje zakona o restituciji. Iz godine u godinu ovaj zakon će biti sve teže donijeti, zbog velikog broja imovinsko-pravnih zakona koji se u međuvremenu donose, a koji imaju za cilj brisanje starih katastara i gruntovnica, a samim tim i brisanje važen dokumentacije.
 • 8. Potrebno je, prije svih drugih, da institucije IZ poduzmu sve na zaštiti i čišćenju vakufskih parcela.
 • 9. Poduzeti potrebne mjere da se slobodne vakufske parcele podese za uzgoj različitih kultura, i da se iskoriste u ovu svrhu.
 • 10. Sve veće i bolje objekte na boljim pozicijama, uz izvore rijeka, potrebno je adaptirati i prilagoditit potrebama turizma, gdje bi se iznajmljivanjem sticala dobit.
 • 11. Raditi na ukrupnjavanju vakufskih parcela, pri tome voditi računa o perspektivnim vakufima i njima posvetiti pažnju.
 • 12. Zahtijevati od načelnika općina i općinskih vijeća da do konačnog donošenja zakona o restituciji izvrše privremeni povrat vakufsk eimovine, kao što su to uradila općinska vijeća u mnogim drugim gradovima širom BiH ( Sarajevo, Tešanj, Mostar...)
 • 13. Učini sve da se svaka čestica vakufskog zemljišta evidentira i identificira. Ovo je dugotrajan i težak proces.
 • 14. Svi treba da se borimo da se vakufi zaštite i vrate IZ na upravljanje, jer kad god je IZ upravljala vakufima, od nje su sviimali koristi.
 • 15. Vakufska direkcija i IZ treba da više ulažu u mlade stručnjake koji će se baviti vakufima i vakufskom problematikom, obrazovati i odgajati svijest o vakufima.

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Nekada je vakuf bio ekonomska baza aktivnosti IZ i vjerujemo da on to opet može biti. Nakon ispunjenja navedenih zadataka, prd vakufom se otvaraju velika polja djelovanja i on može i on treba da preuzme vodeću ulogu u pogledu finansiranje najvažnijih projekata muslimana IZ-e u BiH.

Vakufska direkcija, kao ustanova koja upravlja vakufima, mora biti jedna od ključnih ustanova IZ koja će biti jasno definisana u pogledu svog ustrojstva. Vakufska direkcija treba da bude nosilac uanpređenja, obnove i revitalizacije vakufskih dobara. Ona treba da bude nosilac pravne zaštite vakufa, a kako bi se to postiglo potreben su joj konkretne i široke ovlasti. Vakufska direkcija u anrednom periodu treba dodatno da afirmiše svoj razvoj, jasno definira svoje nadležnosti, unaprijedi postojeće akte, te vakuf kao pravni institut zaštiti novim zakonskim odredbama.