U povodu Dana vakifa Vakufsku direkciju posjetio je gospodin Hajrudin Ahmetlić, vlasnik firme Hifa Petrol. Hajrudin Ahmetlić je 2021. godine u okviru manifestacije “Dani vakufa”, za doprinos u promociji i jačanju vakufa, proglašen za najistaknutijeg vakifa.

Ovom prilikom direktor Zajimović zahvalio se gospodinu Ahmetliću na njegovoj brizi i nesebičnom doprinosu u razvoju vakufa na prostoru čitave Bosne i Hercegovine i izrazio nadu da će se saradnja nastaviti i ubuduće. Na kraju sastanka direktor je gospodinu Ahmetliću poklonio monografiju najznačajnijih vakufskih projekata.