Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović održao je sastanak sa predsjednikom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhemom Bičakčićem, na kojem je razgovarano o aktuelnoj situaciji i izazovima sa kojima se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini suočava.

Poseban osvrt bio je o nužnosti konačnog potpisivanja ugovora između države Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u BiH, te o problemima restitucije vakufske imovine. 

Bičakčić je upoznao Ademovića sa problemima i posljedicama koje Islamska zajednica trpi zbog nepostojanja ugovora kojim bi se konačno uredili odnosi između Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine, ističući važnost donošenja zakona o restituciji, ali istovremeno i važnost sprečavanja donošenja zakonskih propisa koji bi imali negativne posljedice po vakufsku imovinu.

Ademović je kazao kako se rješavanju navedenih problema treba pristupiti što je prije moguće, te je obećao puni angažman u zaštiti vakufske imovine i što skorijeg potpisivanja ugovora.

Sagovornici su se usaglasili u tome da potpisivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice ne smije biti predmet nikakve političke trgovine ili ustupaka, te da diskriminacija Islamske zajednice u odnosu na druge vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini koje imaju potpisan ugovor sa državom mora biti što skorije riješena, saopšteno je iz Kabineta zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Kemala Ademovića.

(Preporod.info)