U okviru manifestacije „Dani vakufa" održane su u Sarajevu i Mostaru tribine i promocije knjiga o vakufu i tradiciji vakufa i vakufskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

U Bošnjačkom institutu u Sarajevu je 20. 06. 2011. godine održana promocija knjige „Vakufi i fondacije", autora mr. Senada Ćemana. Knjigu su promovirali dr. Enes Ljevaković i dr. Mustafa Hasani koji su istakli da se radi o istraživanju položaja vakufa i fondacija u šerijatskom pravu i zaknoskoj legislativi, te je naglašeno da knjiga predstavlja prvu studiju ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.

Isti dan u Bošnjačkom institutu Šahin Kerla je predstavio aktivnosti i projekte Fonda „Bošnjaci" na polju obrazovanja, nauke i kulture.

U nedjelju 19. 06. 2011. godine u Mostaru održana je tribina „Uloga tekija u razvoju gradova u BiH", na kojoj je govorio dr. Ismet Bušatlić. U Mostar je isti dan promovirana knjiga Maje Dizdara „Sarajevski vakifi i njihovi vakufi", koju su promovirali dr. Ismet Bušatlić i mr. Ferid Dautović. Također su u sklopu manifestacije prmovirani vakufski projekti Medžlisa Islamske zajednice Mostar.

Manifestacija "Dani vakufa' u Bosni i Hercegovini" poečela je 17. juna 2011. godine, a otvorio je zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahić. Prvog dana manifestacije u Gazi Husrev-begovom hanikahu u Sarajevu predstavljen je projekat Vakufske direkcije vezan za prikupljanje arhivske građe o vakufima iz doba osmanskog perioda u BiH koji se realizira zajedno sa direkcijom vakufa Turske i postavljena je izložba „Vakufi na području općina Stari Grad i Centar Sarajevo - nekad i sad". Autor fotografija na ovoj izložbi je Ahmed Mehmedović

Manifestacija Dani vakufa traje do 28. juna 2011. godine, a za večeras su planirani programski sadržaji u Livnu.
U srijedu u Bošnjačkom institutu održat će se naučni skup na temu „Vakufi u BiH" na kojem će se obraditi teme koje se odnose na pitanja vakufa iz različitih aspekata kroz različita vremena. Svoja izlaganja će prezentirati: dr. Enes Karić, dr. Enes Durmišević, Muhamed Salkić, dr. Fikret Karčić, mr. Muharem Omerdić, dr. Fahira Fejzić, dr. Hakija Đozić, dr. Nusret Isanović, Mehmedalija Hadžić, mr. Senaid Zajimović i dr. Enes Ljevaković.

Organizator ove manifestacije, Vakufska direkcija, želi kroz različite kulturno-obrazovne sadržaje aktuelizirati pitanje vakufa i vakufske imovine u BiH.

Bosna i Hercegovina je kroz svoju historiju imala i ima veliki broj vakifa koji su na nesebičan način uvakufljavali svoju imovinu ili njen dio u općekorisne svrhe. Većina starih gradova u našoj zemlji svoj nastanak i razvitak vezuju za pojavu nekog vakufa, odnosno uz ličnost vakifa.