U okviru devete manifestacije Dani vakufa 2019. godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Vakufska direkcija IZ u BiH večeras organizuju predstavljanje posebne publikacije „Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu“.

Publikacija je rezultat timskog i istraživačkog rada saradnika i profesora Fakulteta islamskih nauka koji na svojim stranicama bilježe najvažnije etape u historijskom hodu Fakulteta, najraritetnije rezultate u njegovom radu i ključnu ulogu bošnjačkoga naroda i uleme u kreiranju, utemeljenju i razvoju ove liderske visoke, islamske odgojno-obrazovne i naučnoistraživačke institucije na ovim prostorima.

- Fakultet islamskih nauka u Sarajevu svoj nastanak, razvoj i široku lepezu odgojnih, obrazovnih i istraživačkih aktivnosti duguje ustanovi vakufa. Impozantne liste vakifa, muškaraca i žena, domaćih i stranaca objedinjene i sistematski prezentirane na jednom mjestu, jedinstvene i motivirajuće priče daju impresivnu sliku snažne veze između vakufa, vjerničkog naroda i institucije islamskog obrazovanja u prošlosti, u sadašnjosti ali i prezentiraju novu viziju funkcioniranja vakufa Fakulteta islamskih nauka i njegove liderske pozicije u široj regiji, ističu organizatori večerašnje promocije.

O ovoj značajnom djelu će govoriti dr. Zuhdija Hasanović, dr. Ismet Bušatlić, dr. Mustafa Hasani, dr. Zehra Alispahić i dr. Senaid Zaimović.

Promocija će biti održana u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke sa početkom u 18.00 sati.

Preuzeto sa: www.islamskazajednica.ba