Pariz, 21.05.2022. godine. Na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Rapublici Francuskoj direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović zajedno sa muftijom sandžačkim i predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, dr. Mevlud Dudićem, boravio je u službenoj posjeti džematu Pariz u povodu obilježavanja 25 godina o osnivanja džemata.

Naime, džemat Pariz osnovan je 1997. godine predvođen malim brojem entuzijasta koji su u Francuskoj još za vrjeme Socijalističke Jugoslavije našli svoje utočište i započeli svoj radni vijek. Od te godine pa sve do danas džemat se razvijao i rastao. Danas on broji preko 250 aktivnih članova porijeklom iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Sandžaka. U međuvremenu vrijedne džematlije su kupili prostor od preko 150 kvadrata u kome su obavljali namaze i druge vjerske aktivnosti. Već odavno ovaj prostor je tijesan i nedovoljan za narasle potrebe naših džematlija zbog čega su oni, zajedno sa svojim imamom mr. Abduselamom Fetićem, poveli akciju prikupljanja sredstava za kupovinu i obezbjeđenje novih vakufskih prostorija u kojima će se komotnije osjećati i realizirati sve svoje aktivnosti. Na tom putu Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini im pruža podršku, a jedan od razloga posjete direktora Vakufske direkcije bio je upravo podrška u realizaciji projekta obezbjeđenja novih vakufskih prostorija. U noći obilježavanja 25 godina od nastanka džemata organizirano je prikupljanje sredstava čime je započela nova akcija vakifa. Na svečasnosti je prikupljeno više od 260.000 eura. Uz ovu akciju i do sada prikupljena sredstva vrijedne džematlije uskoro bi mogle ostvariti svoj san i kupiti nove prostorije kakve dolikuju džematlijama džemata Pariz.

U svom obraćanju na skupu u povodu obilježavanja 25 godina džemata Pariz direktor Vakufske direkcije prenijeo je selame dr. Huseina Kavazovića, reisu-l-uleme IZ u BiH i riječi podrške koje Rijaset IZ u BiH upućuje džematu. Čestitao je na obilježavanju jubileja i pozvao prisutne džematlije da zajedno sa svojim porodicama i prijateljima postanu vakifi novog Islamskog centra. „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini podržava ovaj projekat. Vjerovatno u ovom momentu ni vi niste svjesni značaja osnivanja i uloge islamskog centra u očuvanju i zaštititi identiteta, vjere i porodice, ali budite sigurni da će vaš vakuf omogućiti generacijama koje dolaze mjesto u kome će graditi i štititi svoje porodice, u kome će pronositi ideju Bosne, čuvati svoju vjeru i svoju naciju. Ukoliko želite da živite u sjećanjima ljudi u godinama nakon vaše smrti, onda dodirnite njihova srca onim što je njima potrebno u datom momentu“, poručio je između ostalog dr. Zajimović i pozvao prisutne da uvakufe svoja sredstva za osnivanje i izgradnju centra. Nakon obraćanja dr. Zajimović i muftija sandžački dr. Mevlud Dudić dodijelili su vakufname prvoj desetorici vakifa iz ovog džemata.