U cilju realizacije II faze informacionog sistema vakufskih nekretnina u BiH, koja podrazumijeva računarsku komunikaciju i povezanost Vakufske direkcije sa svih 90 medžlisa IZ u BiH, Vakufska direkcija po muftilucima IZ organizira uručenje računarske opreme i obuku za sekretare medžlisa IZ.

Uručenje opreme i obuka se održavaju u sjedištima muftiluka, a istim prisustvuju sekretari medžlisa IZ koji se obučavaju za rad u jedinstvenoj bazi podataka vakufskih nekretnina u BiH.

Nakon izvršene obuke vrši se uručenje računarske opreme koja se sastoji od računara, printera i skenera, a ista će biti korištena za potrebe informacionog sistema - jedinstvene baze podataka vakufskih nekretnina u BiH.

Uručenju opreme i obuci ispred Vakufske direkcije prisustvuju Amel Mešić sekretar Vakufske direkcije i Arnel Grbić, administrator, dok u ime firme koja je izradila softver, Comp-It d.o.o. Sarajevo, prisustvuju Nermin Gogalić i Nihad Ramić.Uručenje opreme i obuka do sada su održani u sarajevskom, goraždanskom, zeničkom, banjalučkom i bihaćkom muftiluku, a do početka mjeseca decembra bit će održani u tuzlanskom, travničkom i mostarskom muftiluku.Druga faza informacionog sistema se realizira zahvaljujući finansijskoj pomoći Generalnog sekretarijata vakufa Kuvajta.